• بررسی مکانیک شکست بتن پودری واکنش پذیر (rpc) تحت بارگذاری مود مرکب بروش های عددی و آزمایشگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1709
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بتن پودری واکنش پذیر  (reactive powder concrete)نوعی بتن جدید با مقاومت بسیار بالا می باشد که در سال 1994 توسط یک شرکت فرانسوی به ثبت رسیده است. مقاومت فشاری مشخصه این بتن در حدود  mpa 200 و مقاومت خمشی آن در حدود mpa 40 می باشد. بطور کلی این بتن دارای خاصیت جذب انرژی و شکل پذیری چشمگیری است. در این مقاله، رفتار شکست بتن (rpc) با استفاده از روش های آزمایشگاهی و عددی مطالعه شده است. آزمایشات با استفاده از یک نوع فیکسچر جدید طراحی شده جهت آزمایش شکست نمونه های پاپیونی ساخته شده از بتن (rpc) مورد استفاده قرار گرفت. چقرمگی و انرژی کرنشی رهایی بتن (rpc) تحت بارگذاری های مختلف بدست آمد. برای هر سه زاویه بارگذاری (مود i، مود  i/iiو مود ii)،پنج طول ترک و برای هرطول حداقل سه آزمایش صورت گرفت. همچنین، تحلیل های المان محدود توسط نرم افزار (abaqus6-10) و با استفاده از روش j انتگرال جهت تعیین ضریب شدت تنش بی بعد برای تمام زوایای بارگذاری انجام شد. نتایج بیانگر کاهش نیروی بحرانی و جابجائی شکست با افزایش طول ترک برای زوایای بارگذاری و بزرگتر بودن نیروی بحرانی مود برشی به مود کششی می باشد. علی رغم تغییرات بوجود آمده در چقرمگی شکست برای طول های مختلف، در کل نتایج بیانگر عدم وابستگی چقرمگی شکست به طول ترک برای مود i و ii می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم