• بررسی راه های جذب جوانان و نوجوانان به نماز با توجه به سبک زندگی و روابط اخلاقی اسلامی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/01
  • تعداد بازدید: 157
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی راه های جذب جوانان و نوجوانان به نماز با توجه به سبک زندگی و روابط اخلاقی اسلامی

  در جوامع انسانی، خانواده به افرادی گفته می شود که با یکدیگر از طریق همخونی، تمایل سببی، یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان و نوجوانان است. به اعتقاد اندیشمندان عرصه اجتماعی و روان شناسی، عوامل متعددی بر شکل گیری و چگونگی سبک زندگی اعضای جامعه تأثیر می گذارند. هر یک از این عوامل، در وضعیت و موقعیت های گوناگون می تواند منجر به بروز و ظهور سبک های زندگی گوناگون در میان اقشار و گروه های متفاوت جامعه گردد. و برای این که در نوجوانان و دانش آموزان تأثیرگذار باشیم و نفوذ کنیم، باید در قدم اول با یکایک آنان مأنوس باشیم و با محبت و ادب آنان را به خود جلب کنیم، دانش آموزی که مربی خود را دوست داشته باشد به حرف های او کاملاً گوش می دهد و علاقه مند به رفتار و تقلید از کارهای او می شود. توجه داشته باشیم که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. از همین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی راه های جذب جوانان و نوجوانان به نماز با توجه به سبک زندگی و روابط اخلاقی اسلامی انجام گرفته است که روش پژوهش حاضر از نوع مروری –توصیفی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای یا داده های ثانویه بهره گرفته شده است که پس از بررسی ها نتایج زیر حاصل شد نقش الگوهای رفتاری برای نوجوانان بسیار مهم است و لذا باید در قدم اول والدین و بعد مربیان و معلمان بزرگوار خودشان در نمازها حاضر شوند و آن را جدی و مهم تلقی بگیرند و از نماز به بزرگی و عظمت یاد کنند و با خوشحالی و نشاط در نماز حاضر شوند. رفتار مربیان و اولیا نباید طوری باشد که دانش آموز احساس کند آن ها فقط برای رفع تکلیف نماز می خوانند و نماز لذت و شیرینی ندارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها