• مقایسه کییفیت جنین های رشد یافته در محیط کشت های giiii,ham's f-10+%10 maternal serum

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 770
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: یکی از فاکتورهای مهم در روش های کمک باروری، تشکیل و رشد جنین در محیط آزمایشگاه و استفاده از محیط کشت مناسبی می باشد که تمام شرایط لازم را برای رشد آن داشته باشد. در این مطالعه، شرایط دو محیط کشت giiii,ham's f-10+%10 ms با هم مقایسه شدند.

  مواد و روش ها: این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 100 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری، که در سیکل درمانی ivf-icsi قرار داشتند، در دو گروه یکسان انجام گرفت. تخمک های به دست آمده از گروه اول در محیط کشت ham's f-10+%10 ms و گروه دوم در giiii ، کشت داده شدند، سپس پارامترهای تخمک و جنین های تشکیل یافته ارزیابی شده و داده ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردیدند.

  نتایج: میانگین سن بیماران، 28.01 سال ومدت زمان ناباروری، 6.87 سال بود. تعداد پرونوکلئوس های moderate، در دو گروه اول و دوم به ترتیب 2.14 و 3.22 عدد، جنین های سه سلولی1.26 و 0.54 عدد، جنین های grade b، 1.18 و 1.78 عدد و جنین های grade c نیز 1.08 و 0.56 عدد به دست آمد. میانگین تعداد بلاستومرهای grade b در محیط کشت ham's f-10+%10 ms کمتر از giiii بود.

  نتیجه گیری: در این بررسی مشخص گردید که محیط giiii در بسیاری از فاکتورهای مربوط به کشت جنین، برتری خود را حفظ نموده و سرم مادری به عنوان نگهدارنده تاثیر چندانی نداشته است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها