• بررسی تحلیلی، نظریه های توسعه ی اقتصادی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/15
  • تعداد بازدید: 1127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آنچه در این پژوهش تلاش شده است، بررسی نگاه مکاتب کلان اقتصادی به بحث توسعه ی اقتصادی می باشد، ابتدا نگاهی به استراتژیهای توسعه به عنوان کلید ورود به بحث پرداختیم. سپس به بررسی نگاه مکتب کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها پرداختیم و بیان کردیم که نگاه آن ها به توسعه از طریق مکانیزم بازار تحقق می یابد، نظریه پردازان این مکتب شامل، آدم اسمیت که مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, زیر بنای نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند. مالتوس، با نگاه به نظریه جمعیتی و اشباع بازار، به تحلیل توسعه پرداخت. و ریکاردو از طریق قانون بازده نزولی و نظریه مزیت نسبی به شرح توسعه پرداخت. سپس به بررسی مکتب اختارگرایی پرداختیم و بیان کردیم که توسعه اقتصادی در این مکتب فقط از طریق توسعه بازار داخلی بدست می آید. سپس به الگوی رشد خطی روستو پرداختیم که توسعه را شامل 5مرحله،جامعه سنتی، پیش شرط های جهش، جهش اقتصادی، حرکت به سوی بلوغ، عصر مصرف انبوه، بررسی می کند. و در پایان به بررسی نگاه گروهی از اقتصاد دانان نئوکلاسیک یا همان احیاء نئوکلاسیکی پرداختیم که بیان می کنند، حضور بخش خصوصی و نه دولت برای توسعه حیاتی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها