• مدل سازی عددی روند یابی جریان های غیردائمی و آنالیز حساسیت پارامتر ضریب زبری مانینگ به کمک نرم افزار hec-ras (مطالعه موردی: بازه پایین دست سد بوکان تا روستای خولینه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1071
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اساس مدل های ریاضی توصیف کمی فرآیندهای فیزیکی است که اغلب شامل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی همراه شرایط مرزی مناسب و دیگر اطلاعات لازم می باشد. معادلات حاکم بر جریان سیالات عموماً پیچیده هستند و حل آن ها با کامپیوتر اجتناب ناپذیر است. بازه مورد مطالعه از دو کیلومتری پایین دست سد بوکان تا روستای خولینه ادامه دارد. طول این بازه در حدود 18 کیلومتر می باشد. برآورد ضریب زبری دارای اهمیت زیادی در تخمین دبی جریان رودخانه ها می باشد. تحلیل برآورد دبی جریان از جمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب به شمار رفته و برای مخازن و عملکرد مربوط به آن ها مانند کنترل سیل، هشدار و بهره برداری بهینه از اهمیت بزرگی برخوردار می باشد. نتایج حاکی از آن است که این نرم افزار با دقت خوبی تغییرات سطح آب را با توجه به سری زمانی 25 سال مدل کرده و نتایج آنالیز حساسیت نشانگر این است که ضریب مانینگ از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر جریان غیردائمی می باشد و کاهش ضریب مانینگ باعث کاهش تراز سطح آب در منطقه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها