• افزایش کیفیت دروازه ها با در نظر گرفتن اصول و ضوابط در طراحی محیطی دروازه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/21
  • تعداد بازدید: 393
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله حاضر سعی بر افزایش کیفیت دروازه ها با در نظر گرفتن اصول و ضوابط محیطی در دروازه های شهر با توجه به ویژگی های فرمی و عملکردی و معنایی می باشد. هدف از ارائه این پژوهش علاوه بر این که به دنبال تعریف و مفاهیم مرتبط با پدیده دروازه و کیفیت مرتبط با آن می باشد. افزون بر این برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اسنادی و کتابخانه ای و با ارجاع به منابع علمی معتبر، مشاهدات میدانی و هم چنین روش تحلیلی توصیفی در دروازه های شهر استفاده شده و از این مولفه ها می توان به منظور بررسی اصول و ضوابط محیطی که در افزایش کیفیت دروازه ها موثر می باشند استفاده کرد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که اصول و ضوابط محیطی در دروازه های شهر در افزایش کیفیت آن نقش قابل توجهی دارد و بر این اساس پیشنهاداتی برای افزایش کیفیت دروازه ها با در نظر گرفتن اصول و ضوابط طراحی محیطی ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها