• بررسی مولفه های هویت شهری و تاثیر آن بر کیفیت منظر در طراحی ورودی شهرها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/21
  • تعداد بازدید: 1506
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه مبحث هویّت شهری از مسائل بسیار مهم زندگی شهری در جهان و ایران است. عوامل و عناصر مختلفی می توانند در زمینۀ هویّت و مسائل اجتماعی شهروندان اثر گذار باشند که یکی از مهم ترین آن ها منظر شهری است. در واقع، دو مقولۀ هویّت و منظر شهر دارای تعاملات و پیوندهای متقابلی هستند. در این میان ورودی هر شهر تبیین کننده ویژگی های کالبدی و منظر شهر است که به عنوان شاخص قضاوت بینددگان از شهر اهمیت ویژه ای دارد. منظر در ورودی ها تلفیقی از منظر مصنوع و طبیعی است و از آن جا که در ورودی ها آداب ورود، ویژگی های شهرها و کارکردهای آن مشخص می شود، تلفیق این دو عامل باید به گونه ای باشد که واجد کیفیت زیبایی شناسی در منظرشهری گردد. در این مقاله تلاش گردیده است ضمن مطالعه و بررسی هویت شهری به تدوین اصول مناسب در طراحی منظر ورودی شهر با در نظر گرفتن ویژگی های هویتی شهرها پرداخته شود. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای خواهد بود. نتایج مطالعات نشان می دهد بین دو متغیر هویّت شهری و کیفیّت منظر شهری رابطۀ معناداری وجود دارد و با ساماندهی منظر در ورودی های شهر با رویکرد هویت بخشی، تعلاملات اجتماعی اهمیت ویژه ای می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها