• اثر پرتوتابی گاما بر آلودگی های باکتریایی آغوز گاو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/26
  • تعداد بازدید: 499
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آغوز گاو (اولین ترشح غده پستان بعد از زایمان) غنی از ایمونوگلوبولین و مواد مغذی که سبب ایمنی گوساله نوزاد در برابر عوامل بیماری زا می شود. بهداشت آغوز جهت تغذیه گوساله پس از تولد به دلیل آلودگی باکتریایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش های سترون کردن آغوز از جمله حرارت دادن و انجماد آن جهت نگه داری سبب آسیب پروتئین ها (ایمونوگلوبولین ها) می شود. بر این اساس در این پژوهش از پرتوتابی گاما (یک روش سترون سازی سرد) با دزهای مختلف (9، 6، 3، 0 کیلوگری) در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده اثر پرتوتابی بر شمارش کلی باکتری، آلودگی اشریشیاکولی و استافیلوکوکوس آرئوس معنی دار بود. شمارش کلی باکتری و آلودگی اشریشیاکولای آرئوس در تیمارهای 6 و 9 کیلوگری و آلودگی اشریشیاکولای در تیمار 3 کیلوگری صفر شد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان از دز 6 کیلوگری برای حذف آلودگی اشریشیاکولای و استافیلوکوکوس آرئوس استفاده کرد و ماندگاری آن را تا 3 ماه افزایش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها