• بررسی اثر تاریخ کاشت بر بیماری سفیدک سطحی و لکه خرمایی گندم در استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/26
  • تعداد بازدید: 566
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شیوع بیماری های گندم در یک منطقه از عوامل اصلی کاهش عملکرد گندم می باشد، که باید تا حد امکان با این بیماری های مبارزه کرد. یکی از مدیریت هایی که می تواند شیوع بیماری هادر مزرعه گندم را بسیار تحت تاثیر قرار دهد، انتخاب تاریخ کاشت مناسب می باشد. از این رو این آزمایش با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت بر درصد وقوع و شدت بیماری های سفیدک سطحی و لکه خرمایی گندم در استان گلستان انجام شد. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان با پنج تاریخ کاشت شامل 1 آبان، 20 آبان، 10 آذر، 30 آذر و 20 دی در سال 1394 انجام شد. در این آزمایش صفات درصد وقوع بیماری سفیدک سطحی و لکه خرمایی در رقم مروارید اندازه گیری شد. بر اساس نتایج این آزمایش با تاخیر در کاشت درصد وقوع و شدت بیماری سفیدک سطحی و لکه خرمای گندم کاهش می یابد. که به نظر می رسد دلیل این امر شرایط نامناسب برای شیوع بیماری ها در تاریخ کاشت های تاخیری باشد. با این وجود به دلیل بیشتر بودن عملکرد دانه در تاریخ کاشت های زود هنگام و مناسب (1 آبان، 20 آبان و 10 آذر) توصیه می شود، در این تاریخ کاشت ها نسبت به کشت ارقام مقاوم برای بدست آوردن حداکثر عملکرد دانه اقدام گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها