• مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین های شهرستان سیب و سوران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/28
  • تعداد بازدید: 529
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع مکانی پمپ بنزین ها و تطبیق آن با نیاز های شهرستان سیب و سوران است. هم چنین مشکلات پمپ بنزین ها از دیدگاه رانندگان شناسایی و براساس مقیاس لیکرت اولویت بندی شده اند. این مطالعه در قلمرو تحقیق ارزیابی با نتایج کاربردی قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی است. آمار و اطلاعات لازم با روش مطالعه اسنادی جمع آوری شده است. شناسایی مشکلات جایگاه های سوخت و هم چنین متوسط فاصله مستقیم محل زندگی تا جایگاه سوخت از روش مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه هم به شکل تصادفی ساده از بین رانندگان حاضر در صف پمپ بنزین و با حجم 112 نفر انتخاب شده است. مبانی نظری تحقیق، نظریات مطرح شده در زمینه پایداری شهر، رشد هوشمند و عدالت فضایی است. مکانیابی صحیح پمپ بنزین ها با کاهش مسافت سفر و زمان صرف شده در شبکه معابر، در جهت بهبود عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و در راستای اهداف رشد هوشمند شهر می باشد. در این تحقیق مشخص گردید سطح دسترسی به پمپ بنزین در سطح شهر یکسان نیست و هم چنین کمبود پمپ بنزین از مهم ترین دلایل مشکلات فعلی پمپ بنزین ها در شهر می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها