اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/30
  • تعداد بازدید: 484
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مسئولیت اجتماعی سازمان ها موضوع بحث برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند هم چنین به خوبی آشکار شده که شرکت ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، سازمان ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرایند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند سازمان های متعالی، به عنوان سازمان های مسئول، با شفاف سازی و پاسخگویی مناسب در قبال عملکرد خود، رویکردهایی اخلاقی اتخاذ می کنند تا رضایت کلیه ذینفعانشان را تأمین کنند عملکرد سازمانی یکی از سازه های مهم مورد علاقه برای مطالعات مدیریتی است. عملکردی مداوم که بر روی هر سازمان تمرکز دارد، عمدتاً هم به دلیل بهبود عملکرد، زمینه ی رشد سازمان را فراهم می کند هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد سازمانی است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و نیز هدف تحقیق از نوع کاربردی هست بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای جمعیت شناختی از جداول فراوانی و نمودارها به کمک نرم افزار spss استفاده می شود، آزمون فرضیه ها با استفاده از نرمافزار pls انجام می گردد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها