• هزینه های تابعیت از قوانین مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط و به کارگیری فناوری اطلاعات: مورد مطالعاتی مالیات ارزش افزوده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 402
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این مقاله بررسی عوامل به کارگیری سیستم حسابداری مالیاتی مخصوصاً نقش هزینه های مالیاتی در افزایش به کارگیری این سیستم با استفاده از چارچوب محیطی-سازمانی-تکنولوژیکی در میان بنگاه های کوچک و متوسط است. این مقاله با تلاش جهت ارتباط دادن اثر هزینه های مالیاتی به ادبیات به کارگیری فناوری اطلاعات سهم بدیعی را ایجاد می نماید. ازاین رو محور اصلی این مقاله، شناسایی چارچوب محیطی-سازمانی-تکنولوژیکی برای بررسی عواملی که بر تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری اطلاعاتی در بنگاه های کوچک و متوسط تأثیرگذارند، مفید می باشد. هم چنین اثر میزان سازگاری، پیچیدگی، مزیت نسبی و فشار تقلیدی و نظارتی درک شده برای به کارگیری سیستم حسابداری تابع مالیات ارزش افزوده، دارای اهمیت است. در این راستا، این مقاله تصویری جامع از عواملی که در به کارگیری یک سیستم اطلاعات حسابداری توسط بنگاه های کوچک و متوسط اثر دارند را ارائه می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد منافعی که بنگاه های کوچک و متوسط با درک بهتری از بهکارگیری سیستم حسابداری تابع قوانین مالیاتی مخصوصاً نقش هزینه های تابعیت از قوانین مالیاتی عایدشان می شود, بینشی مهم را برای آن ها مهیا می سازند. بعلاوه بنگاه های کوچک و متوسط با درک قویای از عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری سیستم حسابداری تابع قوانین مالیاتی موقعیت بهتری برای دوری از سهل انگاری در رابطه با فناوری اطلاعات و ادغام کامل سیستم حسابداری با برنامه های عملیاتی روزانه شان پیدا می کنند. لازم به ذکر است این مقاله تحقیقی تحلیلی توصیفی است که به مرور ادبیات موجود در این زمینه می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها