• ارزیابی معیارهای پذیرش آیین نامه بتن ایران براساس نتایج آزمایشگاهی و ارائه روابط پیشنهادی مطالعه موردی: استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 803
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   دراین مقاله به ارزیابی معیارهای پذیرش مقاومت فشاری بتن در آئین نامه بتن ایران (آبا)، با استفاده از داده های آزمایشگاهی موجود در ماطق استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس پرداخته شده است. آیین نامه بتن ایرانف ضوابطی را برای محاسبه مقدار s (انحراف معیار) ارائه نموده که در این پژوهش به بررسی مقادیر توصیه شده در مناطق فوق الذکر اقدام گردیده است. در آبا به صورت کلی نگر ضوابط موجود در خصوص پذیرش بتن وضع شده است در صورتی که اگر ضوابط و روابط آیین نامه برای هریک از نواحی به صورت منطقه ای تعیین شود با توجه به استفاده از بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد، هزینه ها به شکل قابل توجهی کاهش می یابد. در این تحقیق با استفاده از روش کمی و تدابیر مطالعات کتابخانه ای – اینترنتی و تفوق مطالعات میدانی، با همکاری آزمایشگاه های بتن مستقر، اطلاعات مورد نیاز برای تعداد 5000 نمونه بتن در مناطق فوق الذکر جهت تحقیق، گردآوری شدند. با بررسی ضوابط پذیرش در خصوص نمونه های آزمایشگاهی براساس آئین نامه بتن ایران و مقایسه انحراف معیار این داده ها با ضوابط آبا، نتایج قابل توجهی در خصوص اصلاح ضریب انحراف معیار به دست آمده و در پایان این تحقیق چند رابطه پیشنهادی برای پذیرش نمونه های بتنی ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها