• ارائه مدلی مبنی بر کاربرد برنامه مرشدی و مربی گری در مراحل مختلف چرخه ی عمر سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/16
  • تعداد بازدید: 953
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهمیت برنامه مرشدی و مربی گری به عنوان یک برنامه آموزشی با هدف توسعه ی کارکنان هر روز بیشتر به عنوان یک ابزار کلیدی در سازمان ها آشکار می شود. برنامه مرشدی و مربی گری پایه ای برای کسب دستاوردهای فردی و سازمانی است. محتوای کارکردهای مرشدی و مربی گری یعنی کارکردهای شغلی و کارکردهای روانی- اجتماعی، تبادل اطلاعات شغلی، تجربه و حمایت های اجتماعی را بین مرشد و شاگرد و مربی و کارآموز تسهیل می کند. یافته های پیشین در حوزه تحقیقات برنامه مرشدی و مربی گری حاکی از این است که برنامه های مرشدی نقش اساسی در توسعه عملکرد سازمانی و بهبود توسعه ی فردی کارکنان ایفا می کنند. ما در این نوشتار به دنبال بررسی امکان سنجی وجود ارتباط بین مرشدی و سبک های مختلف مربیگری با مراحل مختلف چرخه ی عمر سازمانی می باشیم. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از حیث هدف، اکتشافی از حیث نحوه گردآوری داده ها، کیفی و از نظر نتیجه بنیادی است. جامعه آماری برای استخراج مدل، منابع کتابخانه ای بوده و روش نمونه گیری به صورت اشباع نظری میباشد. نتایج بدست آمده نشان دهنده ارتباط بین مرحله تولد و کارآفرینی با مرشدی، مرحله رشد با مربیگری کسب و کار، مرحله بلوغ با مربی گری اجرایی، مرحله ثبات با مربی گری تیمی، مرحله افول با مربی گری شرکتی/ مرحله احیا با مرشدی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها