• بررسی اثر دمای آب بر مشخصات میدان جریان آشفته در درزه انحلال پذیر با استفاده از نرم افزارflow3d

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 404
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اهمیت مصالح کارستی، این پژوهش به بررسی میدان جریان آشفته در یک درزه پرداخته است. با توجه به اینکه محیط های کارستی، انحلال پذیر هستند بنابراین درزه و ترکی که در معرض جریان قرار دارند، در حال گسترش می باشند. با توجه به اینکه مدل کردن درزه در مدل آزمایشگاهی، کاری دشوار است در این تحقیق با استفاده از مدل عددی با نرم افزار flow3d به بررسی میدان جریان در یک درزه عریض و صلب پرداخته شده است. پارامترهای متعددی هستند که بر میزان انحلال کارست تاثیر گذارند ولی طبق تحقیقات گذشته، همانطور که گفته شد تغییر شرایط جریان از آرام به آشفته تاثیر چشم گیری بر انحلال پذیری محیط های کارستی دارد. درزه مدل سازی شده، یک درزه صلب همراه با جریان هایی با دماهای متفاوت است. در این مدل سازی، طول، عرض و ضخامت درزه ثابت و نسبت عرض به ضخامت طوری در نظر گرفته شد که درزه موردنظر یک درزه عریض به حساب آید و هد جریان نیز در تمام مدل ها برابر 1 متر بود. نتایج نشان داد در محل ورودی به درزه، سرعت متوسط جریان ورودی به آن نیز با افزایش دمای آب افزایش یابد و در دماهای کمتر، بدلیل نزدیک بودن پروفیل سرعت به حالت توسعه یافته و کاهش سریع تر سرعت جریان در تماس با سطوح درزه ممکن است منجر به کاهش میزان انحلال پذیری گردد. ویسکوزیته کل در ابتدای درزه از انتهای درزه بیشتر است و با دور شدن از ابتدای درزه به یک مقدار ثابت نزدیک می شود. هم چنین با افزایش دما از مقدار ویسکوزیته کل نیز کاسته خواهد شد. تغییرات ویسکوزیته کل در دماهای مختلف تقریباً دارای نرخ تغییرات یکسانی است. در ابتدا و میانه درزه، ویسکوزیته دینامیکی کل به محض فاصله گرفتن در دیواره های درزه بشدت کاهش پیدا می کند و بیشترین مقدار ویسکوزیته دینامیکی در نزدیک دیواره های درزه و نزدیک به خروجی آن اتفاق افتاده است. تغییرات پارامتر انرژی جنبشی آشفتگی مانند ویسکوزیته دینامیکی کل در دماهای مختلف تقریباً دارای نرخ تغییرات یکسانی است. سرعت برشی تنها تا فاصله 10 درصد ضخامت درزه از دیواره ها ادامه دارد و پس از آن صفر خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها