• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  باید دانست که طراح ضرورتا از جزء به کل حرکت نمی کند بلکه اغلب در همان ابتدا برای روشن شدن ذهن خود به جزئیات می پردازد. ممکن است از معماری به معمار دیگر طراحی متفاوت باشد یا از پروژه ای به پروژه ای دیگر، هیچ مسیر روشنی را در فرآیند طراحی نشان نمی دهد. طراحی فرآیندی است که در آن مسئله و راه حل به همراه یکدیگر شکل می گیرند. این پژوهش بر اساس نظریه مبنایی که به هیچ نوع داده خاص، راهبرد پژوهشی، یا علائق نظری مشخص تعهدی ندارد و تنها در پی توسعه مفاهیم است، شکل گرفته و در واقع، ترکیب داده ها در قالب چهارچوب های مفهومی است. که در رفت و برگشت دائم میان داده ها و تحلیل ها ساخته می شود یعنی از جمع آوری نظام مند داده ها به دست می آید. این پژوهش به دنبال آن است که بداند چگونه می توان بین راه حل های گوناگون دست به انتخاب زد؟ و آیا شیوه های مشترکی برای اندیشیدن در روند طراحی معماری وجود دارد؟ و یا آنکه برای بررسی فرایند طراحی باید از چه روشی استفاده شود؟ و غیره. بنا بر نتایج این پژوهش پس از بررسی دقیق فرایندهای طراحی و مراحل مختلف آن روشن گشت که پاسخ تمامی ابهامات در مرحله نهفتگی و به یک باره روشن شدن ایده اولیه آن در مرحله روشنگری می باشد بنابراین در نهایت پژوهش بر چیستی نهفتگی و روشنگری این مهم نائل آمد که تنها «نیروی احساس» است که با موجودات خارجی و واقعی در تماس است و ما را برای شناخت موجودات خارجی، هیچ امکان شناختی نداریم جز از طریق «تاثرات حسی» که «نمودهای حسی اشیای خارجی» هستند اما خود «اشیای خارجی» از دسترس شناخت ما خارج هستند، اما اندیشیدن سرانجام و در نتیجه نزد ما، به «حسگانی» مربوط می شود. همه تصورهای ما در واقع از راه فهم بگونه ای برون آخته، مربوط می شوند و چون پدیدارها چیزی جز «تصورها» نیستند، از این نظر «فهم» پدیدارها را به یک سهش حسی مربوط می سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها