• بررسی پایداری شیروانی های سدهای خاکی در حین ساخت و بهره برداری (مطالعه موردی سد البرز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1019
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سدهای خاکی که از جمله مهم ترین و پیچیده ترین سازه های مهندسی می باشند، هزینه های هنگفتی صرف مطالعه و اجرای این نوع پروژه ها می شود. تحلیل سدهای خاکی در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پایداری سد در مراحل ساخت سد، پایان ساختمان سد و پیش از آبگیری، آبگیری اولیه، تراوش پایدار، تخلیه سریع مخزن و... به طور دقیق باید بررسی شود. در این تحقیق پایداری شیروانی سد البرز در مراحل نامبرده با استفاده از نرم افزار المان محدود پلاکسیس بررسی شده است. به منظور انتخاب مدل مناسب برای مدلسازی سد، با استفاده از مدل های موجود در نرم افزار تحلیل انجام و با نتایج بدست آمده از واقعیت مقایسه شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل با استاندارد گروه مهندسین ارتش آمریکا موید پایداری شیروانی ها می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها