• مدل سازی تاثیر نصب تولیدپراکنده (فتوولتائیک) و خازن بر مصرف انرژی برق مشترکین تجاری از دیدگاه روش پویایی شناسی سیستم با استفاده از نرم افزار vensim

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 1117
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خازن و تولید پراکنده (dg) انرژی در نزدیکی مصرف، تاثیر بسیاری در کاهش تلفات و هم چنین آزادسازی ظرفیت های شبکه توزیع برق در زمان اوج مصرف دارد. در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم، روابط علی و معلولی در هرجزء مدل و پارامترهای موثر (درون زا، برون زا و کمکی) در رفتار مصرف انرژی برق مشترکین تجاری تحلیل شده است. سپس براساس مدل پیشنهادی ارائه شده، تاثیر رفتارخازن و تولید پراکنده انرژی در نرم افزار vensim شبیه سازی و نتایج مدل ارائه شده است، نتایج بدست آمده، نشان دهنده تاثیر ات خازن و تولید پراکنده (dg) در بهینه سازی وآزاد سازی ظرفیت انرژی برق مصرفی شبکه توزیع، شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها