• بررسی اثر استفاده از سرباره ها در روسازی راه ها به منظور بهبود ارتقای خواص مقاومتی و کیفیت راه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مصالح سنگی بیش از 75 درصد وزنی و یا حجمی بتن را تشکیل می دهند که خواص فیزیکی و مکانیکی آن ها در خواص بتن تاثیر بسیار مهمی دارد. مشکلات زیست محیطی دپوی سرباره ها در مجتمع های فولادسازی از یکسو و عدم و جود منابع سنگدانه های مناسب برای کاربردهای مختلف در صنعت راه از سویی دیگر، استفاده از این سرباره ها را در جایگزینی سنگدانه های طبیعی توجه می نماید. با توجه به ویژگی های سرباره ها و نیز اهمیت و اثر سنگدانه ها در خصوصیات فیزیکی و مقاومتی بتن، در این پژوهش سرباره ها جایگزین سنگدانه های طبیعی در بتن شده اند. هدف از انجام این تحقیق ابتدا بررسی امکان جایگزینی سرباره ها به عنوان سنگدانه در رویه بتنی و در ادامه یررسی تاثیر آن بر روی پارامترهای مکانیکی بتن و کارکرد روسازی می باشد. در گام اول برای آشنایی با سرباره های مصرفی و خواص مکانیکی آن ها آزمایش های مورد نیاز انجام گردید تا امکان استفاده از سرباره های کنتورتور شرکت ذوب آهن در روسازی بتنی به عنوان سنگدانه مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه نمونه های مکعبی بتنی با درصد های مختلف سرباره و چند تیپ متفاوت عیار سیمان ساخته گردید و بعد از 28 روز عمل آوری آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت فشاری برای عیارهای مختلف سیمان، میزان سرباره بهینه و ماکزیمم ممکن است برای ساخت روسازی های بتنی حاصل گردید. از آنجائی که مهم ترین پارامتر در طراحی روسازی بتنی مقاومت خمشی آن است و طراحی روسازی بر این اساس انجام می پذیرد، برای هر عیار سیمان و سانتی متری در آزمایشگاه ساخته شد و مورد آزمایش مقاومت درصد سرباره بهینه آن، تیرهای بتنی 10×10×45 خمشی قرار گرفت تا مدول گسیختگی یا همان مقاومت خمشی روسازی بتنی بدست آید. در نهایت برای بررسی میزان کارایی بتن حاصل از طرح اختلاط های فوق آزمایش بتن تازه بر روی آن ها انجام پذیرفت. طبق نتایج حاصل از تحقیق، استفاده از سرباره ها دربتن به عنوان سنگدانه سبب بهبود مقاومت خمشی آن نسبت به بتن معمولی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها