• نقش ساختمان های هوشمند در توسعه پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 444
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه با توجه به افزایش رشد بی رویه جمعیت و هم چنین شهرنشینی، توجه به مصرف انرژی علی الخصوص انرژی های تجدیدپذیر بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی توسعه پایدار شاخص های اصولی را جهت توسعه بیان می دارد که توجه به آن ها امری ضروری است. با توجه به موضوع شهرنشینی و رشد افزاینده آن، توجه به مصرف در سکونتگاه های انسانی بیش از پیش مورد توجه است. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش ساختمان های هوشمند در توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی و توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات بصورت مطالعات کتابخانه ای و مشاهده است. نتایج حاص از یافته های تحقیق حاکی از آن است که توجه به تکنولوژی های نوین ساختمانی از قبیل مصالح هوشمند و یا سیستم های گرمایش و سرمایش هوشمند، می تواند تأثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها