• بررسی تاثیر آب غنی شده با هیدروژن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 487
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز، صرفه جویی در وقت و بطبع آن کاهش هزینه و از همه مهم تر بهبود کیفیت و دوام، استفاده از افزودنی های بتن را مورد توجه بسیاری قرار داده است. استفاده از آب غنی شده با هیدروژن به عنوان یک تسریع کننده در گیرش سیمان یک روش جدید و منحصر به فرد می باشد. برای اولین بار، در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از آب غنی شده با هیدروژن بر عملکرد های فیزیکی و مکانیکی بتن پرداخته شده است. در این مطالعه، غلظت های مختلف آب غنی با هیدروژن (0.5، 1، 1.5 و 2 ppm) برای ساخت نمونه ها در نظر گرفته شدند. تاثیر آب غنی شده با هیدروژن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن اَعم از زمان گیرش، اسلامپ، چگالی، میزان جذب آب، مقاومت فشاری و مقاومت کششی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده، زمان گیرش در نمونه شاهد و نمونه آب غنی شده با هیدروژن در غلظت 1 ppm به ترتیب برابر با 156 و 85 دقیقه بوده است. علاوه بر این؛ در مقایسه با نمونه شاهد، در نمونه با غلظت 1 ppm هیدروژن، مقاومت فشاری و خمشی به ترتیب 22% و 24% افزایش یافته است. بنابراین؛ می توان آب غنی شده با هیدروژن را بعنوان تسریع دهنده ی گیرش در ساخت بتن در نظر گرفت. در نهایت، برای داده های بدست آمده مدل رگرسیون پیشنهاد شده است که بر طبق آن عملکرد بتن در نقاطی غیر از نقاط اندازه گیری شده قابل پیش بینی باشد. شاخص آماری (ضریب تشخیص 2r) برای زمان گیرش، اسلامپ، چگالی، میزان جذب آب، مقاومت فشاری و مقاومت کششیِ نمونه های بتن نشان می دهد که مدل های ارائه شده برای نمایش داده های تجربی مناسب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها