• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 430
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اینکه مطالعات بارهای لرزهای بر روی شمع ها و همچنین پدیده ی روانگرایی در چهار دهه ی اخیر انجام گردیده اند، لیکن مطالعه این دو، یعنی رفتار لرزهای شمع ها در خاک روانگرا، به شدت احساس می گردد. جابه جایی های ناشی از روانگرایی باعث خسارت های عمده ای به زیرساخت ها، مانند ساختمان ها، پل ها، لوله های مدفون و ... می شود. با توجه به کاربرد وسیع پی های شمعی، ایمنی شمع ها در زمان زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات پس از وقوع زلزله در خاک روانگرا نشان داده است که هم نیروی ناشی از سازه و هم اندرکنش سینماتیکی بین شمع و خاک نقش مهمی در رفتار مکانیکی شمع ها دارد، در نتیجه باید تحلیل بر اساس اندرکنش شمع-خاک-سازه صورت گیرد. در این تحقیق، تحلیل عددی اندرکنش شمع-خاک روانگرا-سازه، با درنظر گرفتن ضخامت لایه روانگرا و تراز آب زیرزمینی، تو سط نرمافزار تفاضل محدود flac2d مورد بررسی قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها