• مطالعات موردی بر فرکانس ارتعاش و نوع موج و زاویه ی تابش دره و تپه و هم چنین اثرات ابعاد آن روی پاسخ سطح زمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در وقوع یک رویداد لرزهای، امواج زلزله از کانون به سمت سطح زمین منتشر می گردند. در حالت کلی حرکتی که در سطح زمین ایجاد میگردد تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: چشمه یا منبع(source) ، مسیر (path) و ساختگاه(site)  دو عامل نخست در مقیاس های بزرگ منطقه ای بررسی می گردند در حالیکه عامل سوم (اثر ساختگاه) در مقیاس محلی مورد بررسی قرار می گیرد و به شرایط هندسی و خصوصیات ژئوتکنیکی محلی بستگی دارد. لذا اثر ساختگاه از عوامل مهم مورد بررسی در پدیده زلزله می باشد. شرایط ساختگاه تأثیر مستقیم در چگونگی رسیدن امواج زلزله به سازه احداث شده روی زمین دارد. ساختگاه ممکن است به گونه ای باشد که باعث تشدید امواج ایجاد شده (در رسیدن از عمق به سطح( گردد و یا بالعکس باعث تضعیف امواج گردد. با مراجعه به زلزله های ثبت شده موارد بسیاری را می توان یافت که پاسخ دو ساختگاه با خصوصیات گوناگون در برابر یک زلزله واحد، تا حد زیادی متفاوت بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها