• مناسب سازی مبلمان شهری با استفاده از مدل swot مطالعه موردی: پارک بزرگ شهر و مرکز شهر کهنوج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 1246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بی شک یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده سیمای هر شهر، مبلمان آن شهر است که ارتباط گسترده ای را با شهروندان دارد و ذهن هر بیننده را به خود معطوف می کند. به همین منظور عدم توجه به زیرساخت های شهری به ویژه مبلمان شهری، پیامدهای منفی متعددی را در ارتباط با شهروندان دارد. هدف این تحقیق ارزیابی کیفی مبلمان و تجهیزات شهری و مناسب سازی مبلمان شهری در محدوده مرکز شهر کهنوج و پارک بزرگ آن می باشد و فرض بر آن است که توسعه مبلمان شهری باعث افزایش کیفی زندگی شهروندان کهنوج می شود. مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی وضع موجود مبلمان پارک بزرگ شهر و مرکز شهر مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه با تحلیل مبلمان شهری، مدل های مختلف کمی و کیفی وجود دارد که با توجه به نقاط قوت و ضعف مبلمان شهری در دو محدوده مورد مطالعه از مدل swot استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که مکان یابی برخی از عناصر درست و بر اساس کارشناسی نیست. هم چنین مواد به کار رفته و رنگ مبلمان که یکی از المان های مهم شهری است بر طبق استاندارهای مطرح شده نیست در ضمن در محدوده های مورد مطالعه تعدادی از عناصر تخریب شده اند که بازسازی و نوسازی و هماهنگ کردن آن ها را با سایر عناصر ملزم می سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها