• بررسی تاریخچه سیاست گذاری آب در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 601
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به دلیل قرار گرفتن کشور ایران در منطقه ای با اقلیم گرم و خشک، از دیرباز حفظ و نگاهداشت منابع آبی در این منطقه اهمیت ویژهای داشته است. هم چنین استفاده صحیح و حفاظت فیزیکی و شیمیایی از منابع آب از ارکان اولیه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. در بسیاری از کشورها بررسی کیفیت منابع آب از برنامه های مهم سازمان های آبی، برنامه ریزی و مدیریتی است که طی آن، بررسیها و پایش ها، با استفاده از دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی صورت می گیرد. در ایران نیز، با بررسی روند سیاستگذاری در حوزه آب، به ویژه در هشتاد سال اخیر، امکان برنامه ریزی بر روی کاستی های مدیریتی هرچه بیشتر فراهم آمده و جنبه های مثبت آن نیز آشکار می شود. پس از بررسی قوانین و آیین نامه های مصوب، مشخص شد تاکنون در 46 قانون و 42 آیین نامه به طور مستقیم و در 28 قانون و 18 آیین نامه به طور غیرمستقیم به موضوع آب، برق و آب و فاضلاب پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی تفصیلی این قوانین و پیامدهای آن پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها