• مدلسازی المان محدود تیرهای مرکب بتنی – فولادی تقویت شده با صفحات frp با عرض متغیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1110
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این تحقیق یک مدل سازی المان محدود سه بعدی برای تیرهای کامپوزیت بتنی – فولادی تقویت شده در خمش با استفاده از صفحات الیاف پلیمری مسلح (frp) با عرض متغیر در طول تیر، معرفی شده است. برای تایید اعتبار مدل سازی المان محدود، ازنتایج آزمایشگاهی تعداد چهار تیر کامپوزیت بتنی - فولادی تقویت شده با صفحات sfrp، استفاده شده است. تلاش اصلی روی بررسی تاثیر تغییر عرض ورق های تقویت شده در طول تیر می باشد. مدل سازی در برنامه المان محدود آباکوس انجام شده است. برای مقایسه ی نتایج مدلسازی و نتایج آزمایشگاهی از منحنی رفتار بار – تغییر مکان و همچنین مقدار بار تسلیم و بارنهایی، استفاده شده است. تطابق قابل قبولی بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج المان محدود مشاهده شده است. همچنین یک بررسی تاثیر تغییر عرض ورق های تقویت کننده بر روی تنش کششی حاصل از خمش، در بال کششی تیر فولادی و ورق های تقویت کننده انجام شده است. این نتایج به صورت  منحنی تنش در طول تیر برای هر تیر مدل سازی شده با تیر اصلی (تیر تقویت شده با صفحات کامل، در طول تیر) مقایسه شده است و در انتها مقدار نیاز به صفحات  تقویت کننده به صورت درصدی از صفحه اتصال شده ی کامل، برای مقدار بار نهایی و تغییر مکان وسط دهانه یکسان معرفی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم