• ساخت یک حسگر جدید جهت اندازه گیری سم مایکوتوکسین زیرالنون در نمونه های مواد غذایی آلوده شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 407
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این کار تحقیقاتی یک حسگر الکترو شیمیایی جدید به جهت اندازه گیری کاتالیستی مایکوتوکسین زیرالنون بر سطح الکترود اصلاح شده گرافیت اصلاح شده بصورت، گرافیت/نانو فیبر معرفی شده است. این الکترود اصلاح شده برای بررسی اندازه گیری و مطالعه مایکوتوکسین زیرالنون، با استفاده از طیف موج مربعی، پیشنهاد گردید. این حسگر جدید در دمای اتاق ساخته شد و در ph بهینه 6 بافر بریتون رابینسون، پس از بهینه شدن پارامترهای شیمیایی و دستگاهی مورداستفاده قرار گرفت. کالیبراسیون خطی برای مایکوتوکسین زیرالنون در محدوده ی غلظت 5 تا 30 و 60 تا 100 نانو مولار بدست آمد. حد تشخیص (lod) این حسگر به میزان 1.67 نانو مولار محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که حسگر طراحی شده، قدرت تشخیص و اندازه گیری مایکوتوکسین زیرالنون را در نمونه شیر گاو بدون مزاحمت های جانبی را دارا می باشد که نشان دهنده صحت و دقت مناسب تجزیه ای روش ارائه شده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها