• بررسی خواص مکانیکی آلیاژآلومینیوم 6061 تقویت شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 367
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  جوش حالت جامد به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فرآیند جدیدی است که دارای بازده بالا و بدون ضرر برای محیط زیست می باشد. فرآیند فرآوری اصطکاکی اغتشاشی fsp جهت بهبود ریزساختار مواد فلزی ابداع شده است که بر اصول روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی می باشد، با این تفاوت که در این فرایند جوشکاری در میان نیست و ابزار غیرمصرفی به درون قطعه رفته و دو ماده را مخلوط کرده و با تولید کامپوزیت پایه فلزی mmc خواص بهینه ای نسبت به فلز پایه حاصل می گردد. دراین تحقیق از ورق های 6061 al استفاده شده و کامپوزیت al2o3/al6061 را به وسیله ریختن پودر فلزی al2o3 به درون ورق ها و استفاده از ابزارهای مختلف برای ایجاد کامپوزیت و مخلوط کردن پودر استفاده شده و خواص مکانیکی (تست های کشش، خزش، سختی و خمش) کامپوزیت را بررسی و با فلز پایه مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان داد درآزمایش کشش مدول الاستیسیته کامپوزیت نسبت به ماده اولیه افزایش پیدا کرده و درصد افزایش طول کمتری داردکه به دلیل ریزدانه شدن ذرات کاموزیت است که درمتالوگرافی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی هم می توان ریزدانه شدن را مشاهده کرد. درآزمایش سختی، سختی کامپوزیت 15 درصد افزایش یافته است. در آزمایش خزش زمان گسیختگی و کرنش کامپوزیت نسبت به ماده اولیه به ترتیب افزایش و کاهش دارد. در آزمایش خمش نیزکامپوزیت دارای خیزکمتر در مقابل نیروی بیشتر نسبت به ماده اولیه است که تمامی نتایج قابل قبول می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها