• بررسی اثر افزودن همزمان الیاف سپیولیت و گرافیت بر پارامتر مقاومت فشاری خاک ماسه رسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 412
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اصلاح پارامترهای رفتاری خاک های مختلف یکی از مسائل مهم پیش روی پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. اضافه نمودن برخی افزودنی های شیمیایی به خاک، به عنوان یکی از روش های موثر در بهبود برخی از مشخصه های رفتاری خاک مانند رابطه تنش- کرنش، مقاومت فشاری، چسبندگی، نفوذپذیری و ... همواره مد نظر بوده است. این مطالعه به بررسی اثر افزودن ترکیبی گرافیت و الیاف سپیولیت بر خواص مهندسی خاک، به طور خاص مقاومت فشاری محصور نشده، می پردازد. پس از انجام آزمایش های شناسایی شامل دانه بندی، حدود آتربرگ، تراکم اصلاح شده، روی نمونه خاک ماسه رسی که با افزودن 20 درصد رس به ماسه فیروزکوه و به صورت مصنوعی تهیه شده است، آزمایش تراکم تک محوری روی نمونه هایی با درصدهای مختلف 5%، 10%، 15%، 20% و 25% الیاف و گرافیت به صورت ترکیبی در زمان های عمل آوری مختلف آنی (بلافاصله پس از اختلاط)، 7، 14 و 28 روزه انجام شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مقدار درصد افزودنی گرافیت باعث افزایش مقاومت فشاری محصور نشده خاک ماسه رسی شده و افزایش زمان های عمل آوری نیز باعث بهبود مقاومت فشاری می شود. هم چنین افزایش مقدار درصد الیاف سپیولیت باعث افزایش کرنش محوری و شکل پذیری خاک ماسه رسی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها