• درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در کشورهای صادر کننده نفت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 523
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توزیع درآمد و ثروت از جمله مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن دست به گریبان هستند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده ی نفت قابل ملاحظه است. در این کشورها نفت تقریباً به صورت مستقل از بخش های دیگر اقتصاد، درصد قابل ملاحظه ای از درآمدهای دولت را تأمین می کند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه هایی است که در بیش تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 10 کشور از میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی صادر کننده نفت برای سال های 1999-2013 انتخاب شده اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که در دهه ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اثر متفاوتی بر توزیع درآمد داشته و از قانون مشخص و یکسانی پیروی نمی کند طبیعتاً سطح توسعه یافتگی، ساختار خاص هر کشور و میزان دخالت دولت در اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد موثر است و امکان بررسی مجزا این درآمدها و رسیدن به یک نتیجه واحد وجود ندارد. اما در نهایت مشخص است که درآمدهای نفتی اثر منفی بر بهبود توزیع درآمد داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها