• بررسی مدل های رفتاری بتن به منظور شبیه سازی عملکرد تیر – ستون های بتن مسلح با استفاده از روش اجزاء محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بتن از جمله موادی است که رفتار غیرخطی آن همواره مورد توجه محققان بوده و مدل های گوناگونی جهت تعیین رفتار غیرخطی آن ارائه شده است. از جمله این مدلها می توان به انواع رفتارهای پلاستیک، آسیب دیده، آسیب – پلاستیسیته و ترک خورده اشاره داشت. در این تحقیق انواع مدلهای رفتاری بتن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند و مدل رفتاری آسیب – پلاستیسیته به دلیل تطابق بیشتر با رفتار واقعی بتن، جهت شبیه سازی عملکرد و تحلیل با استفاده از روش اجزاء محدود (به وسیله نرم افزار آباکوس) برای تیر ستونهای بتن مسلح انتخاب شده است. تیر – ستونهای مورد بحث، تحت بارگذاری همزمان بار محوری (با مقادیر مختلف) و بار برشی (به صورت افزاینده یکنوا یا دوره ای) قرار گرفته اند. پس از انجام تحلیل، نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام شده بر روی تیر – ستونهای مذکور مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه همخوانی مناسب مدل رفتاری انتخاب شده برای بتن با رفتار واقعی بتن و همچنین تطابق بسیار بالای نتایج بدست آمده از تحلیل با نتایج آزمایشگاهی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها