• بررسی پایداری تراز حساب جاری ایران با بکارگیری رویکرد کرانه ای ardl

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 454
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 بر می گردد. یکی از مهم ترین شاخص های اصلی مربوط به تعادل بخش خارجی اقتصاد، تراز حساب جاری است. بسیاری از کشورها در حال توسعه با کسری حساب جاری مواجه می شوند چرا که سطح بالای واردات به منظور تامین مواد اولیه ی تولید داخلی سبب ایجاد این کسری می گردد؛ به عبارتی دیگر می توان چنین بیان کرد که رشد مبتنی بر واردات سبب کسری حساب جاری می شود. لذا در این مطالعه داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی، صادرات کالاها و خدمات واردات کالاها و خدمات و پرداخت اعتبار به بدهی های خارجی بازده ی زمانی 1980 تا 2014 میلادی از بانک جهانی استخراج شده است و به منظور بررسی رابطه ی بین آن ها از آزمون کرانه ای ardl استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه ای معنادار و قابل توجه در بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها