• مقایسه جهت گیری های اخلاقی و رفتاری وکلا و حسابرسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 483
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حسابداران رسمی در پاره ای از مواقع در سازمانی به کار اشتغال دارند که ارزش های آن سازمان با ارزش ها و استانداردهای حرفه حسابداری در تضاد است. این حسابداران از یک طرف باید به سازمانی که در آن شاغل اند تعهد داشته باشند و از سوی دیگر به ارزش ها و ضوابط حرفه ای متعد باشند. اهداف مهم این پژوهش نخست بررسی ایده آل گرایی میان دو جامعه کانون وکلا و حسابداران رسمی ایران، دوم بررسی نسبی گرایی میان دو جامعه کانون وکلا و حسابداران رسمی ایران و سوم بررسی تعهد میان دو جامعه کانون وکلا و حسابداران رسمی ایران می باشد. جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه تعهد حرفه ای که توسط suddaby و همکاران در سال 2009 استفاده شده، و پرسش نامه موقعیت اخلاقی (epq) برای سنجش ایده ال گرایی و نسبی گرایی استفاده شده است آزمون فرضیه ها با آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (آزمون t) انجام می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد ایده آل گرایی و نسبی گرایی در دو جامعه حسابرسان و وکلا برابر است که نشان می دهد که آرمان گرایی و نسبی گرایی عواملی هستند که تفاوت در شغل و حرفه، باعث نخواهد که رعایت آن ها برای افراد الزامی باشد هم چنین فرضیه سوم بیان می کند تعهد حرفه ای در جامعه وکلا بیشتر از حسابرسان است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها