• رتبه بندی آثار استقرار سیستم ثبت آنی اسناد در راستای کاهش جرایم با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای (anp)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 622
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش رتبه بندی آثار استقرار سیستم ثبت آنی اسناد در راستای کاهش جرایم می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی- پیمایشی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری این پژوهش 4 نفر از متصدیان خبره امور ثبت آنی اسناد دفاتر اسناد رسمی شهر مشهد و 2 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی که حاضر به همکاری در این پژوهش شدند، می باشند؛ که به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور جهت رتبه بندی آثار و پیامدهای استقرار سیستم ثبت آنی اسناد، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی گردید که از طریق تکنیک فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای فازی (fanp) با نرم افزار super dicision مورد تحلیل قرار گرفتند؛ و نتایج حاصل نشان داد که عامل کاهش جعل اسناد بالاترین رتبه و عامل جلوگیری از زمین خواری پایین ترین رتبه را دارا می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها