• عوامل موثر بر کارایی مجتمع های تجاری- تفریحی با رویکرد معماری پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/17
  • تعداد بازدید: 840
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی انسان به سمت مدرن شدن، گسستگی ارتباط انسان و طبیعت را به دنبال داشته که موجب مصرف بی حد و اندازه منابع منابع طبیعی از جمله انرژی های تجدید ناپذیر و سوخت های فسیلی گردید. خطر اتمام منابع انرژی باعث شکل گیری رویکردی در معماری شد در جهت حفظ و پایداری محیط زیست رویکردی نوین و موثر به شمار می آمد. از طرفی نیز گسترش روند ساخت و ساز مجتمع های بزرگ شهری در عصر حاضر اهمیت رعایت اصول معماری پایدار مبنی بر استفاده صحیح از مصرف انرژی را دو چندان می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کاربردی، ترکیبی از داده های کمی و کیفی و استخراج معیارهای نظری-کالبدی با بررسی عوامل موثر بر کارایی مجتمع های تجاری-تفریحی با رویکرد معماری پایدار به شناخت معیارهای موثر بر پایداری در معماری به دسته بندی مبانی نظری و ارائه راهکارهای در جهت افزایش کارایی مجتمع های تجاری در جهت کاهش مصرف انرژی در مجتمع های وسیع هم چون مراکز خرید می پردازد. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهای موثر در طراحی فضایی متناسب و هماهنگ با نیازهای انسان در افزایش کیفیت حضور انسان در فضاهای عمومی همچون مجتمع تجاری با حداقل مصرف انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که طراحی مجتمع های تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار می تواند بوسیله افزایش کیفیت محیط جوابگوی نیازهای انسان در زندگی شهری امروز و به دنبال آن رضایت از محیط و ارتقا کیفیت حضور انسان در فضا باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها