اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر تنش شوری بر محتوای رنگدانه های تعدادی از توده های گیاه دارویی شنبلیله (trigonella foenum gracum l.)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 830
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در میان تنش های مختلف محیطی، تنش شوری یکی از مهم ترین تنش ها در مناطق خشک محسوب می شود. لذا باید توده ها گیاهی مقاوم به شوری در این مناطق کشت شوند. جهت بررسی اثر تنش شوری بر محتوای رنگدانه های چند توده از گیاه دارویی شنبلیله (trigonella foenum gracum l.) آزمایشی در سال 1395 در گلخانه دانشگاه پیام نور واحد بجنورد صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 4 توده (نیشابور، شیروان، شیراز و اردکان) و 4 سطح شوری (0، 30، 60 و 90 میلی مولار نمک (nacl بودند. در مرحله رشد زایشی میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید و آنتوسیانین اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کلروفیل aدر غلظت نمک 60 و 90 میلی مولار و کلروفیل b در غلظت نمک 30 و 60 میلی مولار افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشت. محتوای آنتوسیانین هم در تمام سطوح شوری نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت. هم چنین توده های شیراز و شیروان در مقایسه با سایر توده ها توانایی بیشتری در افزایش محتوای کلروفیل b, a و کاروتنوئیدها b ، a تحت تنش شوری داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها