اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی شکست خواب بذر در گونه allium cepa توسط عصاره جلبک دریایی (ascophyllum nodosum) در شرایط تنش شوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 397
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه بسیاری از زمین های زراعی در کشور با تنش شوری مواجه شده اند. بهبود شرایط محیطی در زمین های زراعی که با تنش شوری روبه رو هستند، راهکاری مفید، ضروری و کم هزینه می باشد. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در سال 1396 در آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به اجراء درآمد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم در سطوح صفر، 0.5 و 1.5 درصد حجمی و تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با 4 سطح شاهد (صفر)، 30، 60 و 90 میلی مول بر لیتر کلرید سدیم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تنش شوری با غلظت های 60 و 90 میلی مول بر لیتر موجب کاهش معنی دار تمامی شاخص های مورد بررسی در مقایسه با شرایط بدون تنش شوری شد. استفاده از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم در سطوح 0.5 و 1.5 بسیار مثبت بود، به طوری که در شرایط بدون تنش شوری، تیمار 0.5 درصد از عصاره موجب افزایش معنی دار درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر و قدرت جوانه زنی شد. در شرایط تنش شوری 30 میلی مول بر لیتر، استفاده از عصاره جلبکی در هر دو سطوح موجب افزایش معنی دار قدرت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر گردید. در شرایط تنش شوری شدید (90 میلی مول بر لیتر کلرید سدیم)، تیمارهای 0.5 و 1.5 درصد از عصاره به صورت معنی داری قدرت جوانه زنی و درصد جوانه زنی را افزایش داد. در حالت کلی استفاده از عصاره های جلبک دریایی به منظور افزایش توانایی جوانه زنی در بذرهای پیاز توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها