همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر عمق کاشت بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیب زمینی پاییزه، در همدان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 466
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی تأثیر عمق کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در آذر ماه سال 1392 در همدان، در سه تکرار و با دو فاکتور عمق کاشت در چهار سطح d3, d2, d1 و d4 که به ترتیب عمق کاشت 10، 15، 20 و 25 سانتی متر و نوع کلون سیب زمینی در 3 سطح c1-c3 انجام گردید. در طول آزمایش صفات وزن غده با سایز بذری، تعداد غده با سایز بذری، عملکرد غده، تعداد ساقه در بوته و ارتفاع بوته در زمان گلدهی بررسی شدند. اعداد حاصل از یادداشت برداری ها مکرراً ثبت گردید و سرانجام نتایج حاصله به کمک نرم افزار sas تجزیه و تحلیل شد و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. هدف از انجام این پژوهش تعیین بهترین عمق کاشت در کشت پاییزه سیب زمینی و در شرایط آب و هوایی شهر همدان که دارای پاییز و زمستان سرد بوده و احتمال یخ زدگی غدد مادری کشت شده در عمق 10سانتی متر وجود دارد، می باشد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که در تمامی صفات مذکور، کمترین میزان مربوط به تیمار عمق کشت 10 سانتی متر و بهترین نتایج مربوط به سایر اعماق کشت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها