همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • سمیت تنفسی عصاره ی پنیر باد (withania coagulans) روی کنه ی تارتن دو لکه ای (tetranychus urticae koch (acari: tetranychidae

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 575
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گیاه پنیرباد (withania coagulans (stocks) dunal)، متعلق به خانواده ی سولاناسه و از جمله گیاهان دارویی با پراکنش بسیار محدود در برخی مناطق جنوب شرقی استان سیستان و بلوپستان می باشد. این گیاه به دلیل دارا بودن ترکیب های ویتانولیدها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در طب سنتی و صنایع دارویی از ارزش قابل توجهی برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور تعیین کارایی w. coagulans، روی کنه تارتن دو لکه ای (tetranychus urticae) که از مهم ترین بندپایان آفت خسارت زای محصولات کشاورزی در سرتاسر جهان محسوب می شود، انجام شد. در این تحقیق، ترکیبات عصاره شناسایی و اثرات کشندگی عصاره ی اتانولی میوه ی پنیرباد روی کنه های بالغ tetranychus urticae در شرایط دمایی کنترل شده (2±27 درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی)، مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های اصلی آزمایش برای عصاره پنیرباد 300، 400، 500، 600، 800، 1000، 2000 و 2500 میلی گرم بر لیتر هوا بود. نتایج آزمایش نشان داد که میزان مرگ و میر کنه دو نقطه ای مورد آزمایش در 24 ساعت پس از تیمار با افزایش غلظت عصاره ها به صورت معنی داری افزایش می یابد. هم چنین مقادیر lc50 در آزمایش تدخینی پنیرباد 349.5 میلی گرم بر لیتر هوا محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه پنیرباد اثر کشندگی خوبی روی کنه تارتن دولکه ای دارد، اما تحقیقات بیشتری برای کاربردی کردن این ترکیب ها احساس می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم