• ارزیابی شاخص های راهبرد توسعه شهری در زنجان با تأکید بر شاخص مدیریت شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/15
  • تعداد بازدید: 629
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  راهبرد توسعه شهر، ابزاری است که در آن، تکنیک های مشارکتی به کار گرفته شده و هدف اصلی آن، تأمین توسعه پایدار شهری از طریق ظرفیت سازی اجتماعی برای تدوین چشم انداز مشارکتی و اقدام همگانی می باشد. بنابراین پژوهش حاضر جزء پژوهش کاربردی می باشد و با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه مورد نظر می پردازد و با استفاده از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها اقدام شده است سپس برای تحلیل داده ها از نرم افزارspss ، و برای تعیین استراتژی از تکنیک swot استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مدیریت حکمروایی خوب شهری با تأثیر پذیری 259. تأثیر چندانی را برای شهر زنجان نداشته است و در نهایت با استفاده از روش وزن دهی به شاخص ها و معیارهای ارزیابی، توسط روش عکس پذیری رتبه ای، شاخص مدیرت شهری اهمیت کمتری را کسب کرده است. و همچنین مدل تحلیلی سوات نشان می دهد که بهترین راهبرد برای شهر زنجان راهبرد (تهاجمی) می باشد که با بهره گیری از نقاط قوت از فرصت ها استفاده  می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها