• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/24
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مطالعه به بررسی نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش می پردازد. هدف از این مطالعه بررسی مولفه های اثرگذار بر نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت الگوی ارجحیت کوپراس می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی و پرسشنامه میدانی استفاده شده است. مولفه های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از فرهنگ سازی ورزشی، آموزش رسانه ای، زمینه سازی نقد ورزشی، تبلیغ ورزشی و پخش دیجیتال برنامه ها. یافته های مطالعه نشان می دهد که از بین مولفه های مورد بررسی، بیش ترین ارزش مربوط به آموزش رسانه ای با درجه ارجحیت 100 می باشد، به عبارتی بالاترین درجه ارزش در بین مولفه های مورد بررسی مربوط به آموزش رسانه ای ورزش می باشد و پس از آن زمینه سازی ورزشی با ضریب اهمیت 91.1 دارای رتبه دوم می باشد، در رتبه سوم حاصل از تخمین یافته ها می توان تبلیغ ورزشی را با ضریب اهمیت 77.85 دانست و چهارمین ارزش مربوط به فرهنگ سازی ورزشی می باشد و اخرین رتبه حاصل شده مربوط به پخش دیجیتال می باشد. این موضوع نشان می دهد در صورتی که مدیران رسانه ای قصد برنامه ریزی برای گسترش و توسعه ورزش در جامعه را داشته باشند اولین اولویت برای آن ها می تواند آموزش رسانه ای و پس از آن زمینه سازی نقد ورزشی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها