همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تحلیل قابلیت اعتماد سازه های مجهز به میراگر مایع تنظیم شده با درنظرگرفتن عدم قطعیت در مشخصات مدل و شدت زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 465
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش تحلیل قابلیت اعتماد سازه های مجهز به میراگر مایع تنظیم شده با درنظرگرفتن عدم قطعیت در مشخصات مدل و حرکت زمین ارائه شده است. سازه مورد بررسی یک سازه تک درجه آزادی است که عدم قطعیت در مشخصات آن شامل جرم، سختی، میرایی و مشخصات تسلیم مواد در نظر گرفته شده است. هم چنین عدم قطعیت در حرکت زمین نیز با درنظرگرفتن عدم قطعیت در حداکثر شتاب زمین (pga) اعمال شده است. برای مسئله قابلیت اعتماد مورد بررسی، معیار شکست بر مبنای دریفت طبقه تعریف شده است. در حالت سازه به همراه میراگر مایع تنظیم شده، معیار شکست بر مبنای تغییرات ارتفاع مایع درون مخزن و دریفت طبقه به صورت یک مسئله قابلیت اعتماد سیستم سری درنظر گرفته شده است. احتمال شکست در هر دو حالت با روش های قابلیت اعتماد محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد، استفاده از میراگر مایع تنظیم شده سبب بهبود قابلیت اعتماد و کاهش احتمال شکست می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها