اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی رفتار میانقاب های مصالح بنایی با مقاومت فشاری های مختلف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 298
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مصالح بنایی از مواد کامپوزیتی پیچیده ای تشکیل شده اند و دارای خواص غیرخطی می باشند، بنابراین سبب شده که بررسی عددی رفتار ساختاری آن ها دشوار شود. بررسی ها نشان می دهد که ساختمان های مصالح بنایی در هنگام زلزله، بیشترین صدمات را به خود دیده اند. هم چنین به علت کمبود شکل پذیری، رفتار لرزه ای مناسبی را از خود نشان نداده اند. دراین مقاله، ابتدا با مقایسه نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی، درستی روش انتخاب شده برای مدل سازی میانقاب مصالح بنایی در نرم افزار المان محدود ansys کنترل شده است. سپس با استناد بر پارامترهای آزمایشگاهی، میانقاب مصالح بنایی با مقاومت فشاری های مختلف و با نسبت ارتفاع به عرض های مختلف با استفاده از روش ماکرو مدل سازی شده اند و پس از انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی (pushover) نمودار بار تغییر مکان مدل ها و نحوه ی الگوی ترک خوردگی مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که هرچه مقاومت فشاری میان قاب ها افزایش یافته است متعاقبأ، ظرفیت باربری نیز افزایش یافته است و با تغییرات نسبت ارتفاع به عرض میانقاب ها الگوی ترک خوردگی نیز تغییر کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم