اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عوامل موثر بر ایجاد شکاف بین نسلی در دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهرستان جوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/10/18
  • تعداد بازدید: 483
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی  عوامل موثر بر شکاف بین نسلی با محوریت دانش آموزان دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان جوین است که به صورت تجربی و همبستگی در دی ماه 1396 اجرا گردید، بدین شکل که پرسشنامه ای با ده سوال چهار گزینه ای طراحی و به خانواده های دانش آموزان داده تا تاثیر عوامل مشخص شده بر شکاف نسلی را در دانش آموزان منتخب بررسی کنیم، جامعه ی آماری ما کل والدین (خانواده)، دانش آموزان دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان جوین بود که 120 نفر از والدین دانش آموزان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخابی به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند، در این پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته  شکاف نسلی که دارای 10 سوال 4 گزینه ای با ضریب الفای کرونباخ 0.452 استفاده شده است بعد از اجرا و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نتایج نشان داد که فرضیه های، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی بر شکاف بین نسلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی موثر است تایید می شود، بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی پیرامون تاثیر هریک از عوامل یاد شده بر شکاف نسلی به صورت مجزا پرداخته شود، همچنین پیشنهاد می شود راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع پدیده ی شکاف نسلی تبیین شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها