اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ساخت مقیاس آگاهی از علل معلولیت ها و بررسی ویژگی های روانسنجی آن

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/01/30
  • تعداد بازدید: 344
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف:  هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس آگاهی از علل معلولیت ها و بررسی پایایی و روایی آن بوده است.

  روش: در این مطالعه برای ساخت مقیاس، منابع مختلف از علل معلولیت ها مورد بررسی قرار گرفتند و پس از تایید  سوالات توسط متخصصین ذیربط و انجام اصلاحات لازم، در نهایت 40 سوال در بین 259 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های spss و amos تحلیل شدند.

  یافته ها: تحلیل عامل اکتشافی، 7 عامل را برای این مقیاس مشخص نمود که محاسبات تحلیل عامل تاییدی نیز آن ها را تایید کردند. بررسی های مختلف نشان داد که این مقیاس از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است.

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از ابعاد مختلف آگاهی از علل معلولیت ها و همچنین کاربردهای مختلف  پی بردن به  میزان این آگاهی در زمینه های تشخیص و مداخله برای معلولین می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها