• تدوین استراتژی بازاریابی انرژی الکتریکی مورد نیاز صنایع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 387
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاسیس مناطق ویژه یکی از راهکارهای توسعه کشورها با استفاده از استراتژی های برون نگر و بهره گیری از فرصت های موجود در نظام اقتصاد جهانی است، این مناطق دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند. تا این تفاوت ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. مناطق ویژه اقتصادی به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای تاسیس می شوند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف،فرصت ها و تهدیدها موجب میشود تا استراتژی های برای بازاریابی انرژی الکتریکی تدوین شود. براین اساس تحقیق حاضر با هدف تدوین استراتژی های بازاریابی انرژی الکتریکی در منطقه ویژه اقتصادی پارس عسلویه (با استفاده از روش swot) انجام گرفته است. تدوین استراتژی برای بازار یابی انرژی الکتریکی برای تولیدکنندگان این محصول از مباحث جدید عرصه انرژی است مخصوصا" در منطقه اقتصادی پارس عسلویه که تاکنون تامین برق صنایع از وظایف بخش دولتی تلقی و در عمل نیز با مشکلات اجرایی از نظر کمی و کیفی برخوردار است، می تواند نقش موثری در شناسایی نقاط قوت و ضعف در داخل و فرصت ها و تهدیدها در منطقه داشته باشد. گام موثر این پژوهش ارائه 20 استراتژی است که براساس پرسش ها و اهداف تحقیق بیان شده است. باتوجه به تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای این منطقه، انواع راهبردهای مختلف برای منطقه اقتصادی پارس عسلویه تعیین شده است. که ضرایب عواملی بیرونی و درونی آن عبارتنداز :فرصت ها (1.7058)، تهدیدها (1.3287)، نقاط قوت (1.5989)، نقاط ضعف (1.4877) برای تدوین وضعیت کلی راهبردهای منطقه ویژه اقتصادی پارس-عسلویه از ضرایب نهایی هر بخش (swot) استفاده شده است. بر طبق نتایج بدست آمده، راهبردهای بازاریابی انرژی الکتریکی در منطقه ویژه اقتصادی پارس-عسلویه باید به استراتژی های تهاجمی نزدیک شود و شرکت ها و متولیان امور باید سعی کنند با تقویت نقاط قوت خود و استفاده از فرصت های ایجاد شده نسبت به تدوین استراتژی های بازاریابی انرژی الکتریکی تلاش نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها