• بررسی آزمایشگاهی ترکیب صفحات مستطیلی متصل به ساحل و تیغه افقی در کنترل فرسایش قوس 90 درجه همگرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در قوسهای رودخانه، تشکیل جریان ثانویه سبب وقوع فرسایش در ساحل بیرونی و رسوبگذاری در ساحل درونی می گردد. تجمع رسوبات در پائین دست قوسهای باعث کاهش عرض رودخانه می گردد و لذا در طبیعت عمدتاً قوسها به صورت همگرا مشاهده می شوند. کنترل فرسایش در ساحل بیرونی قوسها به روشهای مختلفی صورت می گیرد، از جمله استفاده از سازه آبشکن. در آبشکن های صلب برخورد جریان به بدنه سازه ایجاد یک جریا نرو به پایین نموده و سبب تشدید آبشستگی در اطراف آبشکن می کند، لذا جهت رفع این مسئله می توان با نصب صفحات افقی به آبشکن ها مسئله را کنترل نمود. دراین تحقیق به منظور بررسی تاثیر نصب صفحات افقی بر مسیر خط القعر بستر، با ساخت یک کانال قوسی 90 درجه همگرا و نصب تعداد 4 آبشکن مستطیلی در موقعیت های 30، 45، 60 و 75 درجه به طوری که این صفحات 15 درصد عرض کانال را اشغال می کردند و نصب صفحات افقی به طول 10 سانتیمتر و عرض متناسب با آبشکن درسه وضعیت 3 سانتیمتر بالای بستر، روی بستر و 3 سانتیمتر زیر بستر و با در نظر گرفتن بستر ماسه ای به ضخامت 15 سانتیمتر و قطر متوسط مواد رسوبی برابر 1/15 میلیمتر، تعداد 15 آزمایش در شرایط مختلف با سه دبی انجام گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که به طور کلی آبشکن ها برجابجایی خط القعر موفق عمل می کنند و نصب صفحات افقی نیز سبب تثبیت خط القعر شد. به طوری که در شرایط نصب در ارتفاع مختلف آبشکن بسته به شرایط جریان و عدد فرود میزان تاثیرگذاری متفاوت می باشد.
   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها