• تحلیل تاثیر سرمازدگی و یخبندان بر روی محصول انار در استان یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/04
  • تعداد بازدید: 648
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی پدیده یخبندان و سرمازدگی از بنیادی ترین پژوهش ها در زمینه اقلیم شناسی کشاورزی می باشد که شناخت چگونگی و زمان وقوع آن می تواند کمک قابل توجهی به بخش کشاورزی داشته باشد. تغییر اقلیم که باعث تغییراتی در پارامترهای دمایی شده است، پدیده یخبندان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس پژوهشی انجام شد تا شروع اولین یخبندان و سرمای پاییزه، آخرین یخبندان و سرمای بهاره، هم چنین طول دوره و تعداد وقایع یخبندان و سرما در 4 ایستگاه هواشناسی یزد، طی سال های 1373 تا 1392 دوره 19 ساله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اگر دما از آستانه ذکر شده پایین تر رود باعث سرمازدگی و کاهش تولید انار می گردد. بر این اساس مشخص گردید سرمای دیر رس بیش ترین خسارت را به محصول انار وارد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم