• چالش ها و موانع سیاست های تشویقی (مادی و معنوی) انجام پژوهش در میان اعضای هیأت علمی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش های سیاست های تشویقی (مادی و معنوی) انجام پژوهش در بین اعضای هیات علمی انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع مروری و بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین موانع و چالش های سیاست های تشویقی انجام پژوهش توسط اعضای هیات علمی شامل فقدان اعتبارات و بودجه تحقیقات، ضعف در قدردانی مادی قابل توجه از اعضای هیات علمی، فقدان فرهنگ مناسب، عدم حمایت لازم از طرف مدیران ارشد، عدم وجود قوانین و آیین نامه های تسهیل کننده، کمبود منابع علمی در کتابخانه، ضعف در قدردانی مادی و معنوی، فقدان یک نظام متمرکز تحقیقاتی جهت هماهنگی فعالیت های تحقیقاتی، نبودن بانک اطلاعاتی متمرکز و فراگیر در دانشگاه، عدم ارتباط بین محققان، عدم کاربست تحقیقات، فقدان آزادی عمل، تمرکزگرایی تحقیقات در سازمان های دولتی، فقدان انگیزه و مشوق های مادی و معنوی مناسب، می باشد. جهت رفع این موانع و مشکلات فعالیت هایی چون قدردانی مناسب از استادان و پژوهشگران، افزایش اعتبارات و بودجه تحقیقات، تقویت فرهنگ مناسب برای اجام تحقیق در بین اعضای هیات علمی، حمایت لازم از طرف مدیران ارشد، ایجاد قوانین و آیین نامه های تسهیل کننده و کاهش قوانین دست و پاگیر، تاسیس بانکهای اطلاعاتی و کتابخانه علمی، قرار دادن یک نظام متمرکز تحقیقاتی جهت هماهنگی و سازمان دهی فعالیت های پژوهشی، تامین منابع مالی، افزایش دستمزد و حقوق اعضای هیات علمی، تقویت روحیه تحقیق و افزایش انگیزه، تقویت روحیه همکاری، می تواند موثر واقع شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها