• بررسی رابطه بین تماشای تلویزیون و سازگاری با دانش آموزان در محیط مدرسه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر می گذارد. افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه های گروهی می توانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم یکی از این دسته رسانه هرا تلویزیرون می باشد که هر روز بیش تر و بیش تر جای خود را در میان باز کرده است. کم تر خانه ای را شاهد هستیم کره در آن تلویزیرون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیرت برنامه های تلویزیون می تواند موضوع مهمی باشد. در این مقاله که کنکاشی است پیرامون «تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مطالعه قرار گیرد و با ارائه راهکار های مناسب و مدیریت تماشای تلویزیون کیفیت تحصیلی دانش آموزان آموزشگاه بالا برود. باید اذعان نمود کره کار مذکور خالی از اشکال نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که می توان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم